• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Stowarzyszenie DOOKOA

Kontakt - dane adresowe

Rejestr Stowarzysze w Sdzie Rejonowym dla Krakowa rdmiecie
wydzia XI gospodarczy pod numerem: 0000379994
NIP: 679-305-89-18
REGON: 121473437

Nr konta bankowego:
Alior Bank
17 2490 0005 0000 4520 2058 1076

Jeleniogrska 17
Krakw 30-422 Polska

+48 600 00 24 31

http://www.dookola.org

Pobierz informację jako: Wizytówka

Formularz kontaktowy E-mail

* = wymagane

Dodatkowe informacje