• 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

O DOOKOŁA

Stowarzyszenie DOOKOA powstao po to, by ruszy w wiat z misj, ktra z podry uczyni co wicej, ni tylko przygod. Uwaamy, e jadc przez wiat, musimy wie ze sob co w zamian. Dawa ludziom, ktrych odwiedzamy ? w miar moliwoci wicej, ni oni daj nam.

Przemierzajc wiat, gromadzimy bezcenny materia ukazujcy natur relacji midzyludzkich i midzykulturowych. Pokonujemy wszelkie granice ? nie tylko te administracyjne. Staramy si szerzy wiatopogld otwartych, przyjaznych relacji midzy spoeczestwami ? niezalenie od rnicych je cech i odmiennoci perspektyw.

Czonkowie stowarzyszenia DOOKOA, obz ataku szczytowego Pikuj,UKR. fot. P. Bolka

Staramy si pokazywa problemy wspczesnego wiata z punktw widzenia, ktre daj szans na masowe zainteresowanie i w efekcie ? masowe, lepsze zrozumienie tych problemw.

Staramy si mierzy otwarcie i bezporednio z problemami, ktre dziel ludzi ? z intencj nie tylko ich udokumentowania, ale i tworzenia rozwiza.

 • Docieramy tam, gdzie dotrze najtrudniej.
 • Wartoci i pomysy przewozimy tam, gdzie s one najbardziej potrzebne.
 • Jestemy stowarzyszeniem ? nie dziaamy dla zysku.
 • Jestemy GloBall. Staramy si lepiej zrozumie wiat i pomc w tym innym ludziom.
 • Jestemy DOOKOA. Dziaamy i pomagamy.


Ludzie DOOKOADodatkowe informacje