• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Od Mistrzostw Europy 2012 i Ukrainy po Mundial i Afryk. Od pomysu do realizacji. Big Idea ? sztuka to umie marzy, a jeszcze wiksza ? spenia marzenia.

Po powrocie z Ukrainy zaczo si mylenie ? co dalej? Przecie nie spoczniemy na laurach. A taka pierwsza, wsplna wyprawa jest jak wielki, romantyczny pierwszy raz. Niepowtarzalna.

Wyszo na to, e nie chcemy by turystyczn plag, nkajc planet Ziemia. e chcemy poznawa wiat, konfrontowa si z nim, bra na klat kade wyzwanie. Ale nie kosztem innych ludzi, nie rozjedajc cudzej przyrody. Zostawiajc po sobie dobre wspomnienia.


Zaczlimy szuka czego DUEGO. Na miar moliwoci zgranego, zdolnego do kadej akcji zespou ludzi , ktrzy nie gadaj za duo, ale za to duo potrafi zrobi.

No i powsta pomys na ?GloBall?. Akurat w Polsce i na Ukrainie tak si zdarzyo, e mamy co duego i wsplnego, co nas poczyo ? Mistrzostwa Europy 2012. Pomylelimy chwil, z mylenia wyszo, e mamy to ?CO?. Mundial w RPA ? dla caej Afryki tak samo wany, jak dla nas Mistrzostwa Europy 2012.

I to byo to ? wystarczyo wymyli co, co poczy oba te zdarzenia. Wymylilimy wic GLOBALL.

Warto o tym poczyta w innych miejscach naszej strony www? ;-)


Dodatkowe informacje